fredag 24 oktober 2008

upprop mot nazimarschen i Dresden 13-14 februari

I Sverige har mobiliseringen inför Salemmarschen 6 december redan inletts. Uppslutningen verkar i alla fall inte bli större än tidigare år, men det handlar ändå om en av Europas största nazimarscher.
Störst blir kanske Dresdenmarschen 13-14 februari nästa år. Därför har ett hundra forskare och ledande politiker från alla partier till vänster om CDU-CSU (som vägrar samarbete med die Linke) undertecknat ett upprop som uppmanar till en internationell motdemonstration. Här är min översättning av uppropet:


"Högerextremister från hela Europa kommer återigen att mobilisera för sin demonstration i Dresden 13-14 februari 2009. Denna demonstration, som hålls med anledning av bombningen av Dresden i februari 1945, har under de senaste åren utvecklats till det största, återkommande mötet mellan gammel- och nynazister i Europa. Vi uppmanar alla människor - unga och gamla, från öst och väst, med eller utan tyska pass - att inte obehindrat låta högerextremister marschera genom Dresden.
Just eftersom vi som demokrater av båda könen skattar rätten till fria meningsyttringar allra högst, måste vi ta ställning mot dem som trampar de oskattbara mänskliga rättigheterna under sina fötter och som vill betvinga demokratin. Därför uppmana vi till demonstrationer och manifestationer, för att aktivt motsätta sig denna utveckling.
Stora högerextrema demonstrationer som den i Dresden innebär att de som deltar stiftar bekantskap med den demokratifientliga scenen, hyllar sammanhållning i form av en nationalsocialistisk identitet och tjänar nätverksbyggandet mellan högerextremister i hela Europa. Genom revisionistiska minnesmanifestationer av det slaget stärks den historiska nationalsocialismens traditioner. Att likställa offren för luftangreppet på Dresden med dem som mördades i koncentrations- och förintelseläger trivialiserar Förintelsen.
Medan Leningrad, Rotterdam eller Coventry var mål för det tyska angrepps- och förintelsekriget, bombarderades Dresden i samband med avslutandet av det nazistiska våldsherraväldet. Om vi ska kunna motstå den högerextrema propagandan, får denna skillnad inte viftas bort. Npd och Kameradschaften försöker använda demonstrationen som upptakt för supervalåret 2009. Där har särskilt återinträdet i det sachsiska delstatsparlamentet en central betydelse. Om en framgångsrik mobilisering för de följande valen ska kunna hindras, måste vi stoppa den högerextrema demonstrationen i Dresden.
Sedan några år finns en tradition av en mångfald aktiviteter mot den högerextrema demonstrationen i Dresden. Vi kunde gemensamt och fredligt blockera den 2006. De senaste åren, 2007 och 2008, stördes demonstrationen på ett betydande sätt. Vi vill knyta an till de senaste årens framgångsrika mobilisering av ett aktivt civilsamhälle och uppmanar över hela förbundsrepubliken till att fredligt och beslutsamt stoppa högerextremisterna i Dresden."

Bakom denna deklaration, som jämfört med svenska förhållanden får sägas vara ganska radikal, står alltså hela det politiska etablissemanget med den förre tyske presidenten Richard von Weizsäcker i spetsen - förutom alla kulturarbetare, fotbollsspelare och akademiker som även i Sverige brukar kunna förmås att ställa upp. Att åka till Dresden är viktigt, inte minst för att svenska nazister kommer att utgöra en betydande del av det nazistiska tåget. Men kanske man kan hoppas på ett liknande mäktigt initiativ även inför vår svenska Salemmarsch?

Inga kommentarer:

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se