USA:s befolkning beräknas enligt statistikbyrån uppgå till närmare 305 miljoner.

Det nya årtalet där denna milstolpe passeras kan bli 2042, enligt statistikbyrån US Census Bureau. I dag utgör icke-vita ungefär en tredjedel men väntas stiga till 54 procent år 2050.

Detta beror på den fortsatt höga invandringen från länder i främst Latinamerika. I familjer därifrån är barnafödandet högre, och bland barn och ungdom väntas minoriteterna vara i majoritet redan inom 15 år.

Prognosen tyder på att den svarta befolkningen endast ökar något, från 13 till 14 procent, medan såväl hispanics som människor med rötter i Asien blir allt fler. De förra kommer att utgöra 30 procent mot 15 procent idag, och den senare gruppen fördubblas, till drygt 9 procent.

Invandringen, såväl den öppna som den dolda, förväntas fortsätta i snabb takt och andelen utlandsfödda kan komma att överstiga talen efter de stora invandringsåren i början av 1900-talet när hundratusentals anlände till Ellis Island i New Yorks hamn. I dag är den siffran runt 12 procent, mot 15 då, med pilen pekande mot 20-procentstrecket år 2050.

På Census Bureau förbereder man nästa folkräkning. Dessa genomförs vart tionde år och ligger bland annat till grund för fördelningen av platserna i kongressen.

Invånarna ska då pricka för vilken ras de räknar sig till, men det är numera möjligt att välja flera alternativ och den kategorin väntas växa snabbt.

På senare år har spänningarna ökat på en del orter mellan en krympande vit befolkning och nya latino-invånare, med krav på skärpta invandringslagar och engelska som officiellt språk.

En annan, minst lika viktig, demografisk förändring är att andelen pensionärer kommer att öka dramatiskt de närmaste åren när generationen som kallas ”baby boomers” når det åldersstrecket. Men länderna i västra och norra Europa kommer även fortsättningsvis att ha en äldre befolkning än USA som alltså har en större yrkesverksam befolkning i och med invandringen.